Portfolio

Outlander
Outlander

2020 // Mixed Media // 8.3" x 11.7"

Everyone's a Protagonist
Everyone's a Protagonist

2020 // Mixed Media // 8.3" x 11.7"

Valentina
Valentina

2020 // Mixed Media // 8.3" x 11.7"

Pythius
Pythius

2020 // Mixed Media // 8.3" x 11.7"

Cosmic Giants - Orca
Cosmic Giants - Orca

2020 // Mixed Media // 8.3" x 11.7"

Cosmic Giants - Narwhal
Cosmic Giants - Narwhal

2020 // Mixed Media // 8.3" x 11.7"

Haunted
Haunted

2020 // Mixed Media // 8.3" x 11.7"

Pellucid
Pellucid

2020 // Mixed Media // 8.3" x 11.7"

Aporia
Aporia

2019 // Coloured Pencil // 8.3" x 11.7"

Eldritch Horror
Eldritch Horror

2019 // Mixed Media // 8.3" x 11.7"

The Briney Deep
The Briney Deep

2019 // Coloured Pencil // 8.3" x 11.7"

Adrienne
Adrienne

2019 // Coloured Pencil // 8.3" x 11.7"

Radiance
Radiance

2019 // Coloured Pencil // 8.3" x 11.7"

Renewal
Renewal

2019 // Coloured Pencil // 8.3" x 11.7"

Sanguine
Sanguine

2019 // Coloured Pencil // 8.3" x 11.7"

Cynthia
Cynthia

2019 // Coloured Pencil // 8.3" x 11.7"

Dylana
Dylana

2019 // Coloured Pencil // 8.3" x 11.7"

With Caution
With Caution

2019 // Coloured Pencil // 8.3" x 11.7" // SOLD

Insurgence
Insurgence

2019 // Coloured Pencil // 8.3" x 11.7"

Blight
Blight

2019 // Pencil // 8.3" x 11.7"

Ambrosia
Ambrosia

2019 // Mixed Media // 8.3" x 11.7"

Wisdom
Wisdom

2019 // Mixed Media // 8.3" x 11.7"

Eupnea
Eupnea

2019 // Mixed Media // 8.3" x 11.7"

Innovation
Innovation

2019 // Mixed Media // 8.3" x 11.7"

Hydra
Hydra

2019 // Pencil Colour // 8.3" x 11.7"

Dawn
Dawn

2019 // Pencil Colour // 8.3" x 11.7"

Effeminate
Effeminate

2019 // Pencil Colour // 8.3" x 11.7"

Regress
Regress

2019 // Pencil Colour // 8.3" x 11.7"

Daylee
Daylee

2019 // Pencil Colour // 8.3" x 11.7"

Eutierria
Eutierria

2019 // Pencil Colour // 8.3" x 11.7"

Luciana
Luciana

2018 // Pencil Colour // 8.3" x 11.7"

Anahita
Anahita

2018 // Pencil Colour // 8.3" x 11.7"

Amaya
Amaya

2018 // Pencil Colour // 8.3" x 11.7"

Sunset's Shelter
Sunset's Shelter

2018 // Pencil Colour // 8.3" x 11.7"

Sylvan
Sylvan

2018 // Pencil colour and Fine-liner // 8.3" x 11.7"

June
June

2018 // Pencil Colour // 8.3" x 11.7"

Samira
Samira

2018 // Oil Paint // Wood Panel

Visionary Rift
Visionary Rift

2018 // Mixed media (pencil colour and pencil)

Sybil Marshland
Sybil Marshland

2018 // Coloured Pencil // Part of the Sorceress Series

Ursula
Ursula

2018 // Coloured Pencil // 8.3" x 11.7"